Voor wie?

 

ISK Haarlem

Kinderen hebben recht op passend onderwijs en/of onderwijs op maat.

Alle leerlingen die in Nederland verblijven, vallen volgens het Nederlands recht onder de Leerplichtwet en moeten naar school zolang ze hier verblijven, ongeacht hun status. Zie ook informatie over leerplicht.

 

 De ISK is voor

 • Leerlingen tussen 12 en 17 jaar die korter dan een jaar in Nederland zijn.
 • Leerlingen die langer dan een jaar in Nederland zijn maar nog onvoldoende het Nederlands beheersen om door te stromen naar het regulier onderwijs.

 

De groep leerlingen die binnen de ISK les volgt is zeer divers. Een deel van de leerlingen is in het kader van gezinshereniging of internationale huwelijken naar ons land gekomen, een ander deel als vluchteling en/of asielzoeker.

 

 Doel

Aan de hand van een aangepast onderwijsaanbod leren de leerlingen zo snel mogelijk de Nederlandse taal. Ze krijgen een kans om een start te maken met de integratie in de Nederlandse samenleving. Vervolgens worden de leerlingen toegeleid naar reguliere onderwijstrajecten.

 

  Berichten

  -Van 16 juli – 28 augustus is de school gesloten vanwege de zomervakantie.

  -Wilt u een nieuwe leerling aanmelden? Onder ‘Aanmelden’ vindt u het aanmeldformulier in het Nederlands en in het Engels. U kunt dit alvast invullen en opsturen, dan wordt er na de vakantie contact met u opgenomen.

  -Voor eventuele dringende vragen kunt u mailen met info@iskhaarlem.nl. De mail wordt af en toe gelezen tijdens de vakantie.

  Handige links